13 april, 2024

Mediator Breda

Welkom bij Sijberden Mediation Breda

Heeft u een conflict?   Dan komen we er samen wel uit!

Sijberden Mediation Breda, all-round mediator met hoog slagingspercentage in conflictbemiddeling, biedt u de mogelijkheid om snel en tegen relatief lage kosten tot een oplossing te komen. 

Deze oplossing wordt vastgelegd, is bindend en rechtsgeldig, zonder tussenkomst van advocaten en rechters.
Er wordt gestreefd naar een duurzame oplossing die voor beide partijen acceptabel en uitvoerbaar is met behulp van een onpartijdige bemiddelaar (mediator).

Indien beide partijen bereid zijn om tot een beëindiging van een conflict te komen staat Sijberden Mediation Breda u graag bij tijdens het doorlopen van dit traject.


Kwaliteit leidt tot succes...

  • Sijberden Mediation is MfN Rechtbank Mediator
  • ingeschreven bij de Rechtbank van Breda
  • ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als High Trust Mediator
  • ingeschreven bij het Juridisch Loket
  • aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging
  • gecertificeerd door de DNV

Hierdoor is het o.a. mogelijk dat er op basis van toevoeging kan worden gewerkt.  Dit houdt in dat er mogelijk aanspraak kan worden gemaakt op een gesubsidieerde mediation en dan betaalt u slechts een eigen bijdrage van € 53,- of € 105,- voor een mediation (afhankelijk van het inkomen en tijdsduur).

Uw mediator voor conflictbemiddeling

Sijberden Mediation Breda is gespecialiseerd in conflictbemiddeling bij; scheiden, alimentatie, omgangsregeling, erfenis, conflict met werkgever, burenruzie, contractbreuk, zakelijk geschil, etc.