13 april, 2024

Mediator Breda

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar of anders gezegd een mediator. Mediation is de oplossing voor allerlei verschillende conflicten zoals bijvoorbeeld conflicten met uw werkgever, burenruzie, echtscheiding, contract-breuk, zakelijke geschillen, etc.

Voorheen werden dit soort conflicten opgelost door advocaten en rechters. Voor deze vorm van bemiddeling geldt dat er vaak een partij zich gedupeerd kan voelen. De rechter neemt namelijk een besluit en doet uitspraak.
Een mediation verloopt zonder tussenkomst van een rechter. De mediator begeleidt de gesprekken tussen partijen op professionele wijze zodat de partijen zelf tot een voor hen acceptabele oplossing voor hun conflict kunnen komen.

Mediation kent enkele grote voordelen: het traject is kort, de kosten zijn relatief laag en de oplossing welke wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst is duurzaam en bevredigend voor alle partijen (win-win situatie).


Procedure van mediation

Wanneer u van mening bent dat mediation voor u een uitkomst kan bieden, kunt u contact opnemen met Sijberden Mediation. Er volgt dan een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek. Als het nodig is kan de mediator de wederpartij benaderen en zal hem of haar bewegen de mediation te starten. De mediator gaat niet diep op het conflict in, maar brengt de aard van het conflict in kaart.

Als beide partijen akkoord gaan met een mediation dan wordt er een afspraak gemaakt op het kantoor van de mediator te Breda. Voordat de mediation plaats vindt ontvangen beide partijen informatie omtrent de mediationovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring. Over het algemeen zijn 3 tot 5 gesprekken van 1 tot 2 uur nodig.

De afspraken worden in een juridisch bindend document vastgelegd voor de toekomst waarmee de mediation wordt beëindigd. Dit noemt men een vaststellingsovereenkomst. Partijen doen vrijwillig mee aan de mediation. Verder is er een geheimhoudingsverplichting.

De voorwaarden voor de mediation worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. Daarnaast is het MfN reglement van toepassing dat aan beide partijen toegestuurd wordt. De mediator moet zich houden aan de gedragsregels voor mediators.

Voor meer informatie kunt u  geheel vrijblijvend contact opnemen met de mediator E.B. Sijberden te Breda.